بایگانی‌های ملک مکان - پایگاه خبری، تحلیلی آینه فارس
نمازجمعه در ۳۴ شهرستان فارس اقامه می‌شود ۲۸ اسفند ۱۳۹۹

نمازجمعه در ۳۴ شهرستان فارس اقامه می‌شود

ملک مکان گفت: نمازجمعه ۲۹ اسفندماه در ۳۴ شهرستان از جمله شیراز با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی برگزار می‌شود.

نمازجمعه ۲۲ اسفند در شهرستان‌های نارنجی فارس اقامه نشود ۲۱ اسفند ۱۳۹۹

نمازجمعه ۲۲ اسفند در شهرستان‌های نارنجی فارس اقامه نشود

ملک مکان گفت: نمازجمعه این هفته توصیه می شود در شهرستان‌های نارنجی استان فارس برگزار نشود، البته تصمیم گیری نهایی به عهده ائمه جمعه آن شهرستان‌ها است.

مدیر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه فارس خبر داد؛ اقامه نمازجمعه در شهرستان‌های فارس ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

مدیر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه فارس خبر داد؛ اقامه نمازجمعه در شهرستان‌های فارس

ملک مکان گفت: نمازجمعه این هفته در همه شهرستان‌های استان فارس با رعایت همه شیوه نامه‌های بهداشتی برگزار می‌شود.

نمازجمعه ۱۰ بهمن ماه در شهرستان‌های فارس اقامه می‌شود ۰۹ بهمن ۱۳۹۹

نمازجمعه ۱۰ بهمن ماه در شهرستان‌های فارس اقامه می‌شود

ملک مکان گفت: نمازجمعه ۱۰ بهمن ماه در شهرستان‌های فارس برگزار می‌شود.

نمازجمعه ۲۶ دی‌ماه در شهرستان‌های فارس اقامه می‌شود ۲۵ دی ۱۳۹۹

نمازجمعه ۲۶ دی‌ماه در شهرستان‌های فارس اقامه می‌شود

ملک مکان گفت: نمازجمعه ۲۶ دی‌ماه در شهرستان‌های فارس برگزار می‌شود.

نمازجمعه ۱۹ دی‌ماه‌ در شیراز و شهرهای فارس اقامه می‌شود ۱۸ دی ۱۳۹۹

نمازجمعه ۱۹ دی‌ماه‌ در شیراز و شهرهای فارس اقامه می‌شود

ملک مکان گفت: نمازجمعه شیراز و شهرهای فارس ۱۹ دی‌ماه پس از هفته‌ها تعطیلی برگزار می‌شود.