بایگانی‌های مجلس - پایگاه خبری، تحلیلی آینه فارس
نحوه محاسبه درآمد و مالیات سلبریتی‌ها چگونه است؟ ۰۷ اسفند ۱۳۹۹

نحوه محاسبه درآمد و مالیات سلبریتی‌ها چگونه است؟

بازیگران با درآمد بیش از ٢٠٠ میلیون تومان از سال آینده مشمول پرداخت مالیات می‌شوند؛ مصوبه‌ای که مجلس تصویب کرده و گامی رو به جلو در راستای ایجاد عدالت است. با این‌حال برخی کارشناسان معتقدند اجرای دقیق این قانون نیاز به مطالعات بیشتری دارد.

مجلس به دنبال گرانی نیست ۰۷ اسفند ۱۳۹۹

مجلس به دنبال گرانی نیست

طی چند روز گذشته مصوباتی درباره تعیین نرخ گاز، برق و آب مصرفی در سال آینده باعث طرح انتقاداتی از مجلس با این محور شده که نمایندگان علی رغم تمامی وعد ها به دنبال افزایش قیمت ها هستند حال اینکه به گفته نماینده ساری این فضاسازی ها ساخته و پرداخته دولتی ها است.

توقف تمام دسترسی‌های تکمیلی آژانس از نیمه شب گذشته ۰۵ اسفند ۱۳۹۹

توقف تمام دسترسی‌های تکمیلی آژانس از نیمه شب گذشته

نماینده ایران در آژانس گفت: تمام دسترسی‌های تکمیلی آژانس از نیمه شب گذشته متوقف ‌شد.

موافقت مجلس با بررسی دوفوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها ۰۹ آذر ۱۳۹۹

موافقت مجلس با بررسی دوفوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها

نمایندگان مردم در مجلس با بررسی دوفوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها موافقت کردند.