فیلم/ روایت رستم قاسمی از ۷۲ ساعت قبل از شهادت حاج قاسم
شناسه خبر :