همزمان با سراسر کشور، با برگزاری انتخابات، اعضای جدید هیئت رئیسه اتاق اصناف استان فارس مشخص شدند

به گزارش آینه فارس، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس بعد از برگزاری این انتخابات، گفت: مطابق قانون و پس از رای گیری، ۵ نفر به عنوان عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل به عنوان اعضای هیئت رئیسه انتخاب شدند.

حمیدرضا ایزدی گفت: در این انتخابات آقایان سید عبدالهادی خسرو فرد، علی رضا رعنایی، محمدرضا احمدپناه، سید علی دستغیب و حسین کشاورز به جمع پنج نفره هیئت رئیسه اتاق اصناف راه یافتند.

او گفت: بسیاری از روسای فعلی اتحادیه‌ها و اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف به دلیل تبصره ۱ ماده ۲۲ و ماده ۳۵ قانون نظام صنفی مبنی بر اینکه افرادی که دو دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه‌ها یا هیئت رئیسه اتاق اصناف عضو بوده‌اند امکان کاندیدا شدن در این دوره از انتخابات را نداشتند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس با قدردانی از زحمات هیئت رئیسه قبلی اتاق اصناف گفت: امیدواریم امسال با هم افزایی، تعامل، هم فکری و با تکیه بر توان و تخصص صاحبان صنوف وحمایت‌های دولت شاهد رونق تجارت و تقویت واحدهای صنفی باشیم.

ایزدی در خصوص انتخابات اتحادیه‌ها نیز گفت: از ۱۵ مرداد ماه تا ۲۴ شهریور سال جاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی براب انتخاب هیئت‌ مدیره اتحادیه صنفی انجام شد که منتخبان برای چهار سال پیگیری امور اتحادیه‌های صنفی را عهده دار هستند