فرماندار شهرستان شیراز اعلام کرد: در جریان تجمع دیشب چهار مأمور انتظامی مجروح و یک همیار پلیس آسمانی شد.

لطف الله شیبانی اعلام کرد: در تجمع شامگاه سه‌شنبه ، برخی افراد با ماموران انتظامی درگیر شدند که طی آن، یکی از همیاران پلیس، آسمانی شد.

او ادامه داد: در این رخداد، چهار نفر دیگر از ماموران انتظامی در شیراز نیز مجروح شده اند.

فرماندار شیراز گفت: حدود ۱۵ نفر از عوامل درگیری شامگاه سه‌شنبه در خیابان معالی آباد نیز دستگیر شدند.