۳ هکتار از اراضی ملی شهرستان مُهر به ارزش ۳۰ میلیارد ریال رفع تصرف شد

به گزارش آینه فارس ؛ سردار ملک زاده جانشین فرمانده انتظامی استان فارس گفت: در پی کسب خبری مبنی بر تصرف اراضی تحت تملک اداره مسکن و شهرسازی در بخش وراوی شهرستان مهر برای اجرای احکام صادره از سوی مرجع قضائی، ماموران انتظامی این شهرستان به همراه کارشناسان برای رفع تصرف به منطقه مورد نظر اعزام شدند.
او با بیان اینکه ماموران با حضور در منطقه، قطعه زمینی به مساحت ۳۰ هزار مترمربع را رفع تصرف کردند، افزود: دراین زمینه یک متهم دستگیر و تحویل مرجع قضائی شد.
سردار ملک زاده ادامه داد: ارزش اراضی ملی رفع تصرف شده برابر نظر کارشناسان ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
جانشین فرمانده انتظامی استان فارس از شهروندان خواست تا هرگونه اطلاع از تصرف اراضی ملی توسط افراد سودجو را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند