یک دستگاه کامیون حامل ۴۰ راس گوسفند قاچاق در شهرستان مُهر توقیف شد

به گزارش آینه فارس، سرهنگ رزمجویی، فرمانده انتظامی مهر گفت: ۴۰ رأس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز دامپزشکی از یک دستگاه کامیون در حال تردد در جاده‌های این شهرستان کشف شد.
سرهنگ رزمجویی افزود: کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند.
فرمانده انتظامی مهر گفت: راننده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.