معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس از کشف حدود۹۰۰تن شلتوک در انبار یکی ازبرنج کوبی‌های شهر خرامه خبر داد

به گزارش آینه فارس ،سرهنگ کاووس محمدی با اشاره به این که شلتوک‌ها را مالک برنج کوبی از استان خوزستان خریداری کرده گفت. با توجه به گران شدن قیمت برنج ایرانی در یک ماه گذشته، این شلتوک‌ها در انبار نگهداری می‌شوند تا در ادامه با قیمت بالاتر به برنج تبدیل و فروخته شوند.
مظفری مدیر اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان خرامه هم گفت. مالک برنج کوبی همه موجودی شلتوک خود را در سامانه جامع انبار‌ها ثبت نکرده و این مصداق بارز احتکار است.
اما مالک کارخانه برنجکوبی گفت. شلتوک موجود در انبارش را با عنوان برنج در سامانه جامع انبار‌ها ثبت کرده و گزینه‌ای به نام شلتوک برای سامانه جامع انبار‌ها تعریف نشده است.
مظفری مدیر اداره صمت خرامه گفت. شلتوک ها‌ی انبار شده در این برنجکوبی، چون تبدیل به برنج نشده احتکار است.
وی گفت:۲۳واحد برنجکوبی در خرامه فعال است که دربازرسی از هشت واحد آن، بیش از ۵۰۰تن انواع غله که در سامانه انبار‌ها ثبت نشده بودند کشف و ضبط شده و پرونده آن‌ها برای بررسی بیشتر به تعزیرات حکومتی استان فارس ارجاع داده شده است