رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: امسال علاوه بر گندم، عدس، نخود و لوبیا هم در مزارع فارس به صورت قراردادی کشت می‌شود

به گزارش آینه فارس ،دهقان پور گفت: برای گندم بذر و کود در ابتدای کاشت در اختیار کشاورز قرار می‌گیرد و بهای آن پس از برداشت و فروش محصول دریافت می‌شود.
وی افزود: برای کاشت نخود، لوبیا و عدس هم کود در ابتدا تامین می‌شود و بذر یا یارانه خرید آن به کشاورزان داده می‌شود.
رئیس جهاد کشاورزی فارس گفت: پارسال ۳۵ هزار هکتار کشت قراردادی گندم با ۴۱۵۶ بهره بردار در استان داشتیم که بعد از خوزستان و گلستان رتبه سوم را در کشور بدست آوردیم.
دهقان پور به طرح جهش تولید در دیم زار‌های استان اشاره کرد و افزود: امسال از ظرفیت کشت قراردادی برای جهش تولید در دیمزار‌ها هم بهره میبریم.
رئیس جهاد کشاورزی فارس با بیان اینکه در کشت قراردادی کشاورزان تمرکز خود را بر برنامه ریزی برای کشت محصول با بالاترین کیفیت و حداقل بودجه می‌گذارند گفت: نتایج این طرح کاهش ریسک تولید و بازار، ثبات درآمد برای کشاورز و سود برای خریدار است