در چند روز اخیر رسانه های ضد ایرانی لندن نشین خبر از هک خبرگزاری فارس و دسترسی به یکی از بولتن های سری آن داده اند که برای شخص فرمانده کل سپاه آماده شده است.

در چند روز اخیر رسانه های ضد ایرانی لندن نشین خبر از هک خبرگزاری فارس و دسترسی به یکی از بولتن های سری آن داده اند که برای شخص فرمانده کل سپاه آماده شده است.

بلافاصله این خبر با یک موج رسانه ای شدید همراه می شود که یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده درون آن، مطلب زیر می باشد: «در برخی از محافل سیاسی از احتمال تغییر فرمانده سپاه در شهر شیراز به دستور سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه خبر می دهند. زیرا سپاه از قبل در جریان حمله به شاهچراغ بوده است.» این ۲۸ کلمه خبری باعث یک موج جدید رسانه ای شده که می گوید حادثه تروریستی شاهچراغ کار خودشونه!!!

در حالیکه این مطلب با دلایل مختلف قابل بررسی و تحلیل بوده و می توان آنرا به راحتی رد نمود.

ابتدا اینکه این قبیل موارد همواره وجود داشته و نه تنها اکنون، بلکه در همان ابتدای انجام عملیات تروریستی در حرم شاهچراغ بارها شنیده شد، بگونه ای که تصویر پسر حاج قاسم سلیمانی را به عنوان فرد تروریست پخش کرده و باز علی رغم بیانیه رسمی داعش، کلیپ منتشر شده توسط آنان و سپس نشریه رسمی آنان که تمامی جزییات را بیان کرده بود، مدعی بودند کار خود نظام است. دوم اینکه اصل وجود این نشریه و هک سایت خبرگزاری فارس جای شک و شبهه دارد.

تاکنون هیچ سندی جز یک متن نوشتاری ساده آنهم با الفاظ، عبارات و حتی شکل نگارش غلط منتشر نشده و خبرگزاری فارس و مسئولین سپاه پاسداران نیز آنرا رد کرده اند. خصوصا اینکه شخص فرمانده سپاه نهادهای مستقل رسمی و سازمانی خود مانند سازمان اطلاعات را دارد و چرا باید یک خبرگزاری هر چند وابسته به سپاه، برای شخص فرمانده سپاه بولتن خبری آنهم با دسترسی سری نوشته و در اختیارش قرار دهد!!

نکته سوم مربوط به محتوای بولتن ادعایی است که اگر بپذیریم واقعا متعلق به این خبرگزاری است، باید گفت فقط روایتی از اخبار و فضای سیاسی و گفت و شنودهای عمومی آنهم فارغ از راست و دروغ آنست. برای مثال در عمده خبرها عبارت شنیده شده است یا مطابق شنیده ها آمده که نشان از رصد فضای ذهنی جامعه است نه بیان اخبار موثق و دقیق، همچون خبر حرم شاهچراغ که در ادامه ذکر می شود. نکته چهارم معطوف به متن خبر حرم شاهچراغ است که در ابتدای آن آمده: در برخی محافل گفته شده. این یعنی فقط حرف عده ای است و اصلا سند یا منبع یا از فردی خاص ذکر نشده که بدانیم معتبر است.

نکته ی بعدی ذکر تغییر فرمانده سپاه شیراز است که اصلا چنین مقامی وجود خارجی ندارد زیرا شیراز سپاه واحد نداشته و از اواخر دهه ی ۸۰ دارای پنج ناحیه بسیج مستقل از هم می‌باشد. پس خبر تغییر دروغ می باشد، جز اینکه در خبر گفته باشند فرمانده ی سپاه فجر یا یکی از نواحی تغییر کند. نکته ی پنجم که واقعا جای سوال دارد این است که چرا باید در یک بولتن خبری سری برای فرمانده کل سپاه، خبر دستور خودش را برایش ارسال کنند؟ یعنی اینکه خودش از دستور خودش خبر نداشته که برایش به صورت سری ارسال می کنند!!

نکته ششم ناظر به قسمت دوم خبر است که مشخص است به قسمت اول یعنی مطلب تغییر فرمانده سپاه شیراز اضافه شده است. در نسخه اصلی بولتن ادعایی، فونت خبر اطلاع سپاه از حمله شاهچراغ با خبر قبلی کاملا فرق کرده و مشخص است که به آن اضافه شده تا بگویند خبر تغییر به دلیل اطلاع داشتن او و عدم توجه به تامین امنیت کافی برای حرم شاهچراغ است که مشاهده این گاف، صحت خبر را زیر سوال می برد و نشانی از دروغ بودن آن دارد. نکته ی هفتم اینکه بر فرض محال فرمانده سپاه اطلاع داشته که قرار است حمله ای صورت گیرد با اینکه خودشان این عملیات را انجام داده باشند، خیلی فرق می کند؛ زیرا اینجا یک تخلف و کم کاری بوده که در جای خودش قابل بحث و پیگیری قضایی می باشد. حال یک سوال مهم چطور می توان به بولتنی که اصل آن مورد تردید است و خبر شیراز در آن بر اساس شنیده ها بوده و از مقامی نام می برند که اصلا وجود خارجی ندارد و قسمت دوم خبر با فونتی دیگر به خبر قبلی اضافه شده و داعش به عنوان عامل عملیات تروریستی حرم شاهچراغ با سند آنرا پذیرفته، اعتماد کرد؟؟!!

سید محسن هاشمی