یک مشاور تخصصی کنکور درباره رعایت برخی مسائل در روز قبل از کنکور به داوطلبان توصیه هایی کرد.

شروین مسیح گفت: کنکور سراسری ۱۴۰۱ روز چهارشنبه آغاز می شود؛ بهترین گزینه این است که داوطلبان روز قبل از کنکور همراه والدین به سمت حوزه محل آزمون حرکت کنند تا زمان و مسافت را متوجه شوند.

او گفت: لوازم مورد نظر برای کنکور از قبیل مداد، پاک کن و ‌یک بطری آب به علت گرمی هوا حتما باید همراه داوطلبان کنکوری باشد. به یاد داشته باشید که آب را به هیچ عنوان در قسمتی قرار ندهید که برگه امتحانی شما را خیس کند، بلکه آن را کنار صندلی قرار دهید.

مسیح گفت: دستمال کاغذی مناسب به تعداد دلخواه حتما با خود به همراه ببرید. یک ساعت عقربه ای حتما همراهتان باشد تا زمان را در اختیار داشته باشید. این موارد قبل از روز کنکور باید حتما آماده شوند.

مسیح گفت: معمولا مراقبان کنکور سوزن مناسب برای نصب کارت ورود به جلسه روی سینه به شما خواهند داد، اما اگر همراهتان باشد آرامش بیشتری خواهید داشت.