مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس از پیشنهاد ثبت ۵ اثر طبیعی استان جهت ثبت در فهرست آثار طبیعی کشور خبر داد.

سید مؤید محسن نژاد گفت: در راستای اهمیت بخشی و پاسداشت آثار طبیعی و حفاظت از مواریث و چشم انداز‌های طبیعی در استان فارس، ۵ پرونده حفظ و احیای آثار طبیعی تهیه و به اداره کل ثبت آثار، حفظ و احیای میراث طبیعی کشور ارسال شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس گفت: درخت چنار کهنسال تیرونجان، درخت کهنسال سرو کلانی، نرگس زار طبیعی جره و بالاده، نرگس زار طبیعی بلبلک و چشمه‌های هفت برم از آثار ثبت طبیعی استان هستند که اقدامات مدیریت، حفاظت، ساماندهی و احیا در آن‌ها انجام شده است.