رئیس ائتلاف وحدت ملی استان فارس و دبیر شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی استان فارس برای ارایه لیست مشترک در انتخابات شورای اسلامی شهر شیراز با هم توافق کردند.

به گزارش آینه فارس، در متن بیانیه مشترک شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی و ائتلاف و حدت ملی استان فارس آمده است:

بسمه تعالی

و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولاتفرقوا با استعانت از خداوند متعال و به منظور ایجاد وحدت حداکثری در نیروهای انقلابی استان فارس و وفاق و همدلی هرچه بیشتر جهت هم‌افزایی و خدمتگزاری هرچه بهتر و مطلوب‌تر به مردم شریف و بزرگوار شهر شیراز و استان فارس شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی استان فارس و ائتلاف وحدت ملی استان فارس چنانچه ازابتداهمراه بوده اندتوافق و تفاهم نمودند از آنجایی که نمایندگان ائتلاف در هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر شیراز در ترکیب شورای وحدت نیروی انقلاب اسلامی استان فارس حضور دارند و نقش فعال و موثری ایفاد می نمایندو به جمع حاضر نیز اعتماد وجود دارد، فرایند انتخابات شورای اسلامی شهر شیراز را همگام و همراه با شورای وحدت نیروهای انقلاب استان فارس پیگیری و به انجام خواهند رساند و فهرست نهایی که توسط شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی منتشر خواهد شد ،مورد حمایت ائتلاف و حدت ملی استان فارس خواهدبود از کلیه آحاد مردم شریف ‌و نیروهای انقلابی دعوت بعمل می‌آید ضمن حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات با وفاق،همدلی و اخوت زمینه موفقیت هر چه بیشتر نیروهای انقلابی جهت خدمت گزاری هرچه بهتر ‌وبیشتر به جامعه اسلامی را فراهم آورند

ان شاءالله

دکترسعیدقاضی پور / رئیس ستادانتخابات ائتلاف وحدت ملی استان فارس

محسن اردکانی / دبیر شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی استان فارس