مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: به زودی به صنایع کوچک ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات داده می‌شود

به گزارش آینه فارس، سید مصطفی هاشمی گفت: بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی در فارس فعال است که ۹۰ درصد آن‌ها را صنایع کوچک تشکیل می‌دهد.

او گفت: این واحد‌ها برای بیش از ۳۰ هزار نفر اشتغال زایی کرده اند و شرکت شهرک‌های صنعتی فارس برای بقای این واحد ها، طرح‌های حمایتی را در حال اجرا دارد که برای رونق تولید آن‌ها مفید و موثر است.

هاشمی، یکی از حمایت‌ها را ارائه تسهیلات عنوان کرد و گفت: با قرار دادی که با بانک ملی بسته شده است، تا مبلغ ۵۰ میلیارد تومان به صنایع کوچک در فارس تسهیلات داده خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: منتظر شیوه نامه اجرایی قرارداد هستیم