بر اساس پیش بینی هواشناسی،فارس پاییز خشک و کم بارانی پیش‌رو دارد

به گزارش آینه فارس، منصور حقیقت مدیر کل هواشناسی فارس در جلسه شورای حفاظت از آب گفت: برای پاییز پیش رو بارش‌های زیادی پیش بینی نمی‌شود و بارش‌ها در سطح کشور محدود به استان‌های ساحلی خزر خواهد بود ودر سایر مناطق کشور از جمله فارس بارش‌های چندانی پیش بینی نمی‌شود.

ایمانیه استاندار فارس هم در این جلسه گفت: ازان جا که ذخیره منابع آبی استان رو به کاهش است باید در مصرف آب صرفه جویی شود تا مانند استان‌های همدان، اصفهان و چهارمحال بختیاری با بی آبی مواجه نشویم.

وی با اشاره به این که اکنون ۹۰ درصد آب استان در بخش کشاورزی صرف می‌شود گفت:اگر تنها ۱۰ درصد در مصرف آب بخش کشاورزی صرفه جویی صورت گیرد مشکل آب آشامیدنی و آب بخش صنعت تاحدودی برطرف می‌شود.

دکتر ایمانیه مسدود کردن چاه‌های غیر مجاز، جلوگیری از حفر چاه‌های جدید، تغییر الگوی کشت با همکاری کشاورزان و نصب کنتور‌های هوشمند روی چاه‌های مجاز را از جمله راه‌های موثر در حفظ منابع آبی استان اعلام کرد و افزود: قرار است برای تامین آب استان از طریق آب شیرین کن‌های نصب شده در بوشهر و همچنین انتقال آب خلیج فارس اقدام شود