باغداران استان فارس تا پایان دی و نخلداران تا پایان اردیبهشت می‌توانند محصولات باغی خود را بیمه کنند

به گزارش پایگاه خبری آینه فارس ، کارشناس صندوق بیمه بانک کشاورزی استان فارس گفت: باغداران تا پایان دی و نخلداران تا پایان اردیبهشت می‌توانند با مراجعه به دفاتر شرکت‌های خدمات بیمه‌ای در سراسر استان و یا بصورت غیر حضوری از طریق پرتال مشتریان بیمه کشاورزی محصولات زراعی و باغی خود را بیمه کنند.

بیمه محصولات پاییزه تا قبل از وقوع خسارت انجام می‌شود و به محض وقوع خسارت عملیات بیمه متوقف می‌شود.
محمدجواد منوچهری افزود: حدود ۱۱۹ محصول و فعالیت زراعی و باغبانی ، دام و طیور بر اساس بیمه نامه ای که دریافت می کنند مشمول بیمه می شوند .
پزشکی، معاون بیمه ای بانک کشاورزی فارس نیز گفت: پارسال در بخش زراعت ۲۲۵ هزار هکتار ، در بخش باغبانی ۸ هزار هکتار و در بخش دام و طیور ۹۰ میلیون دام و طیور بیمه شدند و ۱۲۰ میلیارد تومان خسارت قطعی بهره برداران فارسی محاسبه شد.
از این میزان ۸۵ میلیارد تومان آن پرداخت شده و با تامین اعتبار ما بقی نیز پرداخت می شود
حدود ۱۰۰ دفتر نمایندگی در سراسر استان این محصولات را بیمه می کنند