رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از درخواست این سازمان برای جذب نیروهای شرکتی با شرط سن و متناسب با سنوات خدمت، خبر داد

نیروهای شرکتی با شرط سن و سنوات خدمت، جذب می‌شوند
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از درخواست این سازمان برای جذب نیروهای شرکتی با شرط سن و متناسب با سنوات خدمت، خبر داد.

بیشتر بخوانید
طرح ساماندهی کارکنان دولت در اولویت بررسی مجلس قرار گرفت

به گزارش آینه فارس میثم لطیفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، وعده داد که طرح ساماندهی کارکنان و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، به سرانجام می‌رسد و گفت: درخواست ما این است که جذب این نیروها با شرط سن و متناسب با سنوات خدمت، انجام شود