نماهنگ/ اجرای زنده بر آستان حافظ آهنگساز دکتر سعید نیاکوثری شعر: فاطمه جنابی اجرا ارکستر کوبه ای کانون هنری صبا

نماهنگ/ اجرای زنده بر آستان حافظ

آهنگساز دکتر سعید نیاکوثری

شعر: فاطمه جنابی
اجرا ارکستر کوبه ای کانون هنری صبا