آینه فارس: رهبر معظم انقلاب اسلامی در مبحث جهاد تبیین به نکته زیبای زینت عاطفه، منطق قوی و سخن متین در بیان دیدگاه های انقلابی و رفع شبهه اشاره می دارند. نکاتی که بررسی شبکه های اجتماعی جریان انقلابی نشان می‌دهد که چطور، نبود آنان باعث عدم جذب مخاطب و در مقابل استفاده از این […]

آینه فارس: رهبر معظم انقلاب اسلامی در مبحث جهاد تبیین به نکته زیبای زینت عاطفه، منطق قوی و سخن متین در بیان دیدگاه های انقلابی و رفع شبهه اشاره می دارند. نکاتی که بررسی شبکه های اجتماعی جریان انقلابی نشان می‌دهد که چطور، نبود آنان باعث عدم جذب مخاطب و در مقابل استفاده از این تکنیک ها باعث جذب مخاطب برای جریان ضد انقلابی شده است.
برای فهم این امر و صحت سنجی آن کافیست که به شبکه های اجتماعی و خصوصا اکانت توییتر دو رهبر فعال فکری هر دو جبهه یعنی حسن رحیم پور ازغدی و مصطفی تاج‌زاده نگاهی بیندازیم.
مصطفی تاج‌زاده به عنوان یک انقلابی پشیمان از راه آمده مدتهاست به شدت از شبکه اجتماعی توییتر برای دیدگاه های خود بر علیه نظام اسلامی استفاده می کند و در مقابل حسن رحیم پور ازغدی به عنوان یک ایدئولوژیست انقلابی سه سال بعد از ایشان وارد این عرصه شده که نشان از یک عقب ماندگی در تبیین اصول انقلابی در شبکه های اجتماعی و نداشتن رویکرد مثبت و فعال به فضای مجازی در جریان انقلابی است.
از سوی دیگر بررسی محتوا و شیوه درج مطلب و به عبارتی دیگر توییت های این دو نشان می دهد که تاج‌زاده با دقت، حساسیت و استفاده از زیبایی شناختی به درج توییت پرداخته و حتی تصاویر مربوط به توییت و یا منبع سخن خود را به شکل زیبایی ساخته و با آدرس خویش در زیر هر توییت اضافه می‌کند. در حالیکه جناب رحیم پور ازغدی بدون در نظر گرفتن آنچه رهبری در موضوع جهاد تبیین بیان می کنند، به فعالیت می پردازد.
برای مثال بررسی ۶۵۷ توییت ایشان با کمال تأسف نشان از حرکتی مبتدی در درج توییت توسط تیم رسانه ای و یا شخص ایشان می باشد، رفتاری غیر قابل قبول که متاسفانه توییت های ایشان را دارای غلط های متعدد نگارشی نموده و حتی تصاویر و کلیپ های بدون مطلب را درج می کند که به هیچ روی برای یک فعال رسانه ای پذیرفته نبوده و سبب تعجب و تمسخر است.
از شخصی چون ایشان و دیگر رهبران فکری انقلاب اسلامی، بیش از این انتظار می رود که یا خود به افزایش دانش رسانه ای اهتمام ورزیده و سپس به فعالیت بپردازند یا اینکه از مشاوران و تیم رسانه ای قوی و توانمند استفاده نمایند تا نفوذ کلام و سخن به حق آنان با استفاده از زینت عاطفه و زیبایی شکلی به دل مردم و جوانان بنشیند.
مطمئنا رعایت شیوه های اخلاقی و پرهیز از سواستفاده غریزه ای از انسان خط قرمز می باشد، اما استفاده از هنر و زیبایی شناختی امری ضروری است که می‌طلبد، هر کس دل در گروه تبیین ارزش های انقلابی دارد، آنرا فراگرفته و به کار گیرد.

دکتر سید محسن هاشمی