با ورود سامانه بارشی به فارس، بارش باران در نقاط مختلف فارس از ظهر دیروز آغاز شده است و همچنان ادامه دارد

به گزارش پایگاه خبری آینه فارس ، هواشناسی فارس میزان بارش باران در مناطق مختلف استان فارس را تا صبح امروز اعلام کرد.
بیشترین میزان بارندگی سامانه بارشی اخیر با ۳۲ و ۲ دهم میلی متر در کازرون فارس به ثبت رسیده است.
در اردکان ۲۹ و ۶ دهم و شهرک گلستان ۲۳ و نورآباد ممسنی ۲۰ و ۵ دهم میلی متر باران باریده است.
در شیراز هم ۹ و ۲ دهم میلی متر باران بارید.
میزان بارش باران در مناطق مختلف استان به شرح زیر است: