فارس مقام نخست تولید خاویار در بین استان‌های غیر ساحلی کشور را دارا است

مقام نخست فارس درصادرات خاویار به خارج از کشور
به گزارش آینه فارس، مدیر شیلات و آبزیان فارس گفت: سه مزرعه ماهیان خاویاری در شهرستان‌های مرودشت. بیضا و استهبان با ظرفیت تولید۱۸۷تن گوشت و ۳ هزار و ۸۰۰ کیلو خاویار فعال است.
علی فلاحی افزود: پارسال ۹۰۰ کیلو خاویار به ارزش ۵۰۰ هزار دلار به خارج صادر شد.
وی بیان کرد: استفاده بهینه از آب، اشتغالزایی، تولید ثروت و جلوگیری از انقراض نسل ماهیان خاویاری از مزیت‌های مزارع پرورش ماهیان خاویاری است.
فلاحی گفت: ۲۷ گونه ماهیان خاویاری در دنیا موجود است که در حال حاضر ۸ گونه در فارس تولید می‌شود.
وی عنوان کرد:آب مناسب. اقلیم سازگار و به کارگیری روش‌های علمی باعث شده که خاویار فارس به عنوان بهترین خاویاری‌های دنیا قرار گیرد.
فلاحی بیان کرد: ماهی خاویار بیش از یکصد سال عمر می‌کند و می‌تواند تا یک تن وزن پیدا کند.
مدیر شیلات و آبزیان فارس گفت: کمبود بچه ماهی و موانع صادراتی از جمله مشکلات تولید کنندگان خاویار در فارس است.
مزرعه ملوس جان بیضا بزرگترین سایت زنجیره ارزش آبزیان کشور است