شیراز- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس گفت: یک کلینیک درمانی در شیراز به علت کشف حجاب و عدم رعایت شئونات اخلاقی و اسلامی مطابق دستور مرجع قضائی پلمب شد.

به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، اسماعیل محبی پور در این خصوص بیان کرد: تعطیلی یک کسب و کار هرچند کوتاه و موقت باشد مطلوب نیست چراکه معیشت برخی شهروندان به آن کسب و کار گره خورده است اما هنگامی که قوانین و شرع مقدس زیر پا گذاشته می‌شود، حاکمیت جهت صیانت از حریم اجتماعی و فرهنگی جامعه ناگزیر به اعمال قانون می‌گردد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در ادامه تصریح کرد: رعایت حجاب اسلامی و شئونات اخلاقی در کلیه ادارات، سازمان‌ها و اصناف در بخش دولتی و خصوصی برابر قانون و شرع مقدس الزامی بوده و بازرسی‌های محسوس و نامحسوس و با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، ادامه خواهد داشت.

محبی پور در ادامه با اشاره به اقدامات استانداری فارس در حوزه عفاف و حجاب افزود: دفتر اجتماعی فرهنگی استانداری فارس به عنوان متولی پیگیری امور مرتبط با صیانت اخلاقی، فرهنگی و عفاف و حجاب در سطح استان برنامه‌ریزی ها و اقدامات قابل توجهی جهت ساماندهی و ارتقا امنیت اخلاقی داشته است و به زودی سامانه مردمی جهت دریافت گزارشات و پیشنهادات عموم مردم در حوزه صیانت اخلاقی و فرهنگی در این دفتر راه‌اندازی خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در انتها خاطرنشان کرد: امروز مطالبه جدی و فراگیر مردم، لزوم حفظ مرزهای اخلاقی و شئونات اسلامی در سطح جامعه است و استانداری فارس نیز در این راستا، به تکالیف قانونی خود عمل خواهد کرد.