طی حکمی از سوی معاون وزیر، فخرالدین کشاورز به عنوان سرپرست اداره کل فرودگاه‌های استان فارس معرفی شد.

معارفه سرپرست اداره کل فرودگاه‌های فارس

طی حکمی از سوی معاون وزیر، فخرالدین کشاورز به عنوان
سرپرست اداره کل فرودگاه‌های استان فارس معرفی شد.

طی حکمی از سوی معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، فخرالدین کشاورز
به عنوان سرپرست اداره کل فرودگاه‌های استان فارس منصوب شد.

حمیدرضا سیدی در این حکم تعهد، سوابق و تجربیات فخرالدین
کشاورز را در حوزه‌های عملیات هوانوردی و فرودگاهی مورد
توجه قرار داده و با استناد به مواد ۲۲ و ۲۳ اساسنامه شرکت
فرودگاهها، او را به عنوان سرپرست اداره کل فرودگاه‌های
استان فارس معارفه و منصوب کرد.

سیدی در این حکم، اهتمام لازم در راستای آرمان‌های نظام
مقدس جمهوری اسلامی به منظور استقرار سیستمی مردم
مدار، پاکدست، فساد سیتز، قانون مدار را با تاکید بر اجرای
دقیق ماموریت‌های زیر مورد توجه قرار داده است