این مسابقه مجازی در راستای ترویج فرهنگ ورزش و فعالیت بدنی در بحران کرونا برگزار می شود.

رئیس هیئت ورزش همگانی فارس گفت: مسابقه مجازی عکاسی هیئت ورزش های همگانی فارس به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت در راستای ترویج فرهنگ ورزش و فعالیت بدنی در بحران کرونا برگزار می شود.

«سیروس پاک فطرت» با اشاره به برگزاری مسابقه مجازی عکاسی هیئت ورزش های همگانی فارس به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت گفت: این مسابقه مجازی در راستای ترویج فرهنگ ورزش و فعالیت بدنی در بحران کرونا برگزار می شود.

رئیس هیئت ورزش همگانی فارس افزود: این مسابقه به صورت آزاد برگزار می شود و رده سنی خاصی ندارد و عکس ها باید به صورت افقی ارسال شوند.

وی اضافه کرد: هر شرکت کننده می تواند تا ۱۲ آذر حداکثر ۲ عکس را به شماره ۰۹۳۳۹۱۱۰۶۲۸ از طریق واتساپ ارسال کند.