یکی از مهم‌ترین نقش برجسته‌های باستانی در مرودشت مرمت می شود

به گزارش پایگاه خبری آینه فارس ، مدیر داخلی مجموعه نقش رستم گفت:نقش برجسته پیروزی شاپور اول ساسانی بر والرین امپراطور روم با قدمت ۱۷۵۹سال واقع در نقش رستم مرودشت مرمت و استحکام بخشی می‌شود.
رخشنده خو افزود: مجموعا ۹ نقش برجسته از دوره ساسانی در مجموعه نقش رستم وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها یعنی پیروزی شاپور اول بر امپراطوران رم با طول ۱۱متر و عرض ۵ متر در دل صخره حکاکی شده است.

این اثر مهم تاریخی با گذشت سال‌ها دچار آسیب شده و نیازمند مرمت و استحکام بخشی است .
نقش رستم بزرگترین آلبوم سنگی دنیا است که آثاری از دوره‌های ایلامی، هخامنشی و ساسانی را دارا است.
استان فارس بیشترین آثار نقش برجسته صخره‌ای از دوران ایران باستان را دارد