رییس راه و شهرسازی استهبان گفت: مردم استهبان مراقب باشند فریب سودجویان طرح نهضت مسکن ملی را نخورند.

مردم استهبان فریب سودجویان طرح نهضت مسکن ملی را نخورند

رییس راه و شهرسازی استهبان گفت: مردم استهبان مراقب باشند
فریب سودجویان طرح نهضت مسکن ملی را نخورند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، کشاورز رییس
اداره راه و شهرسازی شهرستان استهبان گفت: با توجه به فراخوان
واریز وجه از طریق پیامک به متقاضیان واجد شرایط طرح
نهضت ملی مسکن، اخیرا عده‌ای افراد سودجو یا بی اطلاع
اقدام به خرید و فروش این امتیاز به روش‌های مختلف از
جمله قولنامه در بنگاه‌های املاک و دفاتر اسناد رسمی کرده اند.

او افزود: این موضوع علاوه بر این که خلاف قانون است موجب
حذف متقاضیان از سامانه می‌شود.
بیشتر بخوانید
ثبت‌نام ۴۵۰ هزار نفر متقاضی استان فارسی در طرح نهضت ملی مسکن

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان استهبان گفت: بنگاه ها،
دفاتر اسناد رسمی و سایر افراد حقیقی و حقوقی هم مجاز به
انجام این معامله با هر عنوان نبوده که در صورت ارتکاب از
طریق مراجع قضایی مورد پیگرد قرار خواهند