مدیرکل هواشناسی استان فارس گفت: شهرستان های قیر و کارزین و اقلید در استان فارس بیشترین بارش باران و برف را در استان فارس تجربه کردند.

در خصوص امار بارش باران در استان فارس طی فعالیت سامانه بارشی فعال در استان بیان کرد: بیشترین بارش در استان فارس تا صبح چهارشنبه مربوط به شهرستان قیر و کارزین با بیش از ٧٣ میلی متر بارش باران بوده این در حالی است که شهرستان فیروزآباد نیز با بیش از ٧١ میلی متر بارندگی بیشترین میزان باران در استان فارس را ثبت کرده‌اند.

وی ادامه داد: در شهرستان‌های داراب نیز بیش از ۶٨ میلی متر باران باریده و این در حالی است که شهرستان‌هایی نظیر داراب، فراشبند، اردکان، جهرم، زرقان، فسا، نورآباد ممسنی همگی بیش از ۵٠ میلی متر بارندگی داشته‌اند.

او در خصوص شهرستان شیراز نیز بیان کرد: طی فعالیت سامانه بارشی که از روز سه شنبه در استان فارس فعال شده تا روز چهارشنبه در شهر شیراز بیش از ۴٣ میلی متر باران باریده است.

به گفته این مقام مسئول اقلید و آباده و اردکان سه شهرستانی در استان فارس هستند که به ترتیب ۴٠، ١٧ و ۱۵ سانتی متر برف در این مناطق باریده است.