مدیرعامل شرکت عمران صدرا توسط نهادهای امنیتی دستگیر شدند.

اختصاصی آینه فارس؛ شنیده‌ها حاکی از آن است که لحظاتی قبل دکتر خ_ح مدیرعامل شرکت عمران صدرا به شکل غافل گیرانه ای توسط نهاد‌های امنیتی دستگیر شده است.

علت دستگیری هنوز اعلام نشده است.

وی از آذرماه ۹۶ تاکنون مدیر عاملی شرکت عمران شهر جدید صدرا را بر عهده داشته است.