عضو شورای شهر شیراز با اشاره به تأثیر هنر در جوامع گفت: استفاده از ابزار مختلف هنری با توجه به فضای اجتماعی روز و فضای مجازی اقدام موثری در مقابل حمله رسانه‌ای غرب علیه دین ماست.

رضا محمدیان در محل اجرای نمایش «محشر» در شیراز گفت: چندین شب است که در شیراز شاهد اجرای نمایش فاخر محشر به همت سازمان اوج هستیم که در سال‌های گذشته کار‌های هنری فاخری انجام داده است.

او گفت: اگر به هنر به عنوان یک ابزار فرهنگی نگاه کرده و از آن برای انتقال مباحث دینی و فرهنگی و اعتقادی استفاده کنیم، بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

محمدیان گفت: تاثیر «محشر» در این شب‌ها به ویژه بر قشر نوجوان و جوان و خانواده‌ها مشهود است و شیراز برای بار دوم شاهد اجرای چنین نمایشی است و قبل از این فصل شیدایی را داشتیم.

رئیس شورای هیئات مذهبی فارس گفت: استفاده از ابزار مختلف هنری با توجه به فضای اجتماعی روز و فضای مجازی اقدام موثری در مقابل حمله رسانه‌ای غرب علیه دین ماست و اگر هنر را در مکتب امام حسین (ع) و عاشورا ببینیم این هنرمندی امام حسین (ع) و آل امام حسین (ع)، شیعه را بیمه کرده و همواره باعث اعتلای جایگاه شیعه می‌شود.

او بر ضرورت تبیین این موارد تأکید کرد و افزود: این تبیین کار جهادی است که در روز عاشورا اتفاق افتاد و انتقال آن با ابزار هنری مانند نمایش محشر در اعتلای فرهنگی جامعه ما جایگاه ویژه‌ای ایفا می‌کند.