بیش از آنکه تروریستی شمردن سپاه پاسداران موضوعی عملیاتی و تحریمی باشد همان هدف جنگ رسانه‌ای گذشته در امتداد خط اغتشاش و زنده نگه داشتن آن است.

در چند روز اخیر فضاسازی گسترده‌ای با موضوع تروریستی خواندن سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا آغاز شده و در درون کشور نیز عده ای از دلسوزان انقلابی نسبت به آن واکنش های مختلفی نشان داده اند.

در حوزه رسانه خصوصاً در توییتر بیش از ۱۲ میلیون بار هشتگ درخواست تروریستی شمردن سپاه پاسداران ترند شده و موج رسانه ای مشکوکی اما شبیه به جنگ رسانه ای چند ماه پیش به اسم رمز عنوان مهسا امینی آغاز شده است. به نظر می رسد این موج رسانه ای یک تنفس مصنوعی به جریان اغتشاش در ایران بوده که بعد از شکست فاحش خود در پی ایجاد یک امید کاذب در معدود مخالفان و افرادی است که بعد از آرام شدن وضعیت کشور به یک ناامیدی مطلق رسیده بودند.

از این رو نباید در زمین دشمن بازی کرده و این اتفاق را بزرگ جلوه داده و به آن ضریب دهیم، زیرا بیش از آنکه تروریستی شمردن سپاه پاسداران موضوعی عملیاتی و تحریمی باشد همان هدف جنگ رسانه‌ای گذشته در امتداد خط اغتشاش و زنده نگه داشتن آن است. سند این مدعا توطئه ها و دشمنی هایی است که سالهاست بر علیه این نهاد انقلابی در حال اجراست، بگونه ای که خبرنگاری بنام جعفر عزیزی را فقط به این عنوان که اسم و فامیل شبیه عزیز جعفری فرمانده وقت سپاه پاسداران است تحریم می کرده و حسابش مسدود می شود.

سردار حاج قاسم سلیمانی را به عنوان تروریست معرفی کرده و شهید می کنند و حتی خواننده ای را که سربازی او بیست سال پیش در سپاه بوده عضو این نهاد دانسته و اجازه ورود به آمریکا نمی دهند و هر شرکت و فردی را به اتهام مراوده با سپاه پاسداران به شدت تحریم و رییسش را زندانی می کنند. امثال این موارد سالهاست که به صورت عملی و رسمی در حال اجرا بر علیه سپاه پاسداران است.

پس این تروریستی خواندن ها اصلاً موضوع جدیدی نیست و حتی اگر تصویب هم نشود باز تاثیری در بهبود روابط خارجی و مناسبات بین المللی سپاه پاسداران نخواهد داشت.

دکتر سید محسن هاشمی