رنگ بندی جدید کرونایی شهرستان‌های استان فارس اعلام شد

به گزارش آینه فارس ، بر اساس اعلام وزارت بهداشت، بر اساس جدیدترین به روز رسانی‌ها، تعداد شهر‌های با وضعیت زرد در استان فارس به ۵ شهر رسید.

از مجموع ۳۷ شهرستان استان فارس هم اکنون شهرستان‌های سرچهان، استهبان، خرامه، فراشبند و خنج در وضعیت زرد کرونایی و مابقی شهرستان‌ها در وضعیت آبی قرار دارند