رای و انتخاب، جدا از هدف و رسالت و هر معنا و مفهوم دیگری که دارد برای پاکبانان زحمتکش شهرداری یک آزمون و اراده بزرگ محسوب می شود. اجتماع آنهایی که عکس تک نفره روی پوستر و بیلبورد نمی شوند، اما چهار سال یکبار بزرگان ماه خرداد می شوند و دست های پاکیزه خود را […]

رای و انتخاب، جدا از هدف و رسالت و هر معنا و مفهوم دیگری که دارد برای پاکبانان زحمتکش شهرداری یک آزمون و اراده بزرگ محسوب می شود.
اجتماع آنهایی که عکس تک نفره روی پوستر و بیلبورد نمی شوند، اما چهار سال یکبار بزرگان ماه خرداد می شوند و دست های پاکیزه خود را روی شهر می کشند تا زیبایی و شکوهش را بازیابد.
نیمه شب گذشته تا تولد خورشید امروز، شهر را از کاغذ و پارچه های دیواری زدودند و ناشناس، بدون کُد و ادعا به خانه هایشان بازگشتند.
برگ و تنه درختان، ایستگاه های اتوبوس، تاسیسات شهری و حتی بازوی دوربین های ترافیکی هم پهنه آگهی بود، پس زحمت مشترک پاکبانان به دیوارها ختم نشد.
۳۲۵ پاکبان و ۷ ناظر با ۳۰ دستگاه نیسان بازیافت، ۹ دستگاه نیسان واترجت و یک بالابر در هر منطقه، اعدادی هستند که در هجوم اعداد و شمارش آرا به چشم نمی آیند، اما در بهترین جای قلب ما ثبت می شوند.