یک استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: نشانه‌های سویه جدید تفاوت زیادی با گونه‌های قبلی امیکرون ندارد

۸ علامت سویه جدید کرونا را بشناسید

یک استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: نشانه‌های سویه جدید تفاوت زیادی با گونه‌های قبلی امیکرون ندارد.

هاشمیان،استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: علامت سویه جدید کرونا تفاوت زیادی با گونه‌های قبلی امیکرون ندارد یعنی همان نشانه‌های سویه‌های قبلی مانند تنگی نفس، سنگینی سینه، بدن‌درد، سردرد، احساس کلافگی، تب و‌لرز و در مواردی هم اسهال و استفراغ دراین سویه دیده می‌شود.

بیشتر بخوانید
افزایش شهر‌های زرد نقشه کرونا در فارس به ۵ مورد

او افزود: از ویژگی‌های سویه جدید امیکرون سرایت بیشتر و شدت بیماری‌زایی کمتر است.

او گفت: تزریق واکسن بروز شده نسبت به واکسن‌های قدیمی احتمال بستری را تا ۳۴ درصد کاهش می‌دهد