دربند از قدیمی‌ترین شهر‌های کشور روسیه است که مرکز تجمع شیعیان روسیه محسوب می شود

به گزارش آینه فارس ، عزاداری شیعیان دربند روسیه در فضای مجازی خبرساز شد. دربند از قدیمی‌ترین شهر‌های کشور روسیه است که مرکز تجمع شیعیان روسیه محسوب می شود. مسلمانان این شهر پیوند عمیقی با ایران دارند

سال‌های گذشته پوتین سالی را به نام سال دربند در روسیه نام‌گذاری و دستور اجرای طرح توسعه این منطقه را نیز صادر کرد.

مدتی پیش هم نوجوانان شهر دربند سرود سلام فرمانده را به زبان روسی اجرا کردند