سحر یادگارفرد عضو شورای شهر لار و مشاور شورای اسلامی شهرستان لارستان

سحریادگار فرددرگفتگوی اختصاصی با خبرنگار آینه فارس ، با اشاره به وضعیت لارستان در مواجهه با چالش های طبیعی و انسانی، گفت: ویژگی اصلی جوامع تاب آور عبارت است از استحکام، توانمندی بالا برای مقابله با اثرات بحران و سرعت عمل برای بازگشت به حالت قبل از بحران ؛ با توجه به این تعریف ، شهرهای لارستان می بایست به سمت شهر تاب آور در برابر بلایای طبیعی حرکت کنند؛ چرا که اولاً استحکام لازم را در برابر مخاطراتی چون سیل و زلزله را پیداکنند ؛ که قطعا برخی از ساختمان ها و زیرساخت های موجود آسیب پذیر هستند، ثانیا امکانات و ظرفیت های کافی برای مقابله با اثرات بحران های بزرگ را محیا نمایند . و ثالثا به توان اجرایی و منابع کافی برای بازگشت سریع به حالت قبل از بحران دستپیداکنند. بدین ترتیب اگر سانحه بزرگی نظیر یک زلزله یا سیل ویرانگر در لارستان رخ دهد خطرات وخسارات به دلیل تاب آوری به حداقل خواهد رسید.
عضو شورای اسلامی شهر لار بیان داشت:طبیعتاً در شهرهای تاب آور ساختمان های کمتر فرو می ریزند و خلل در تاسیسات زیرساختی وقطعی برق؛ آب ؛ تلفن کمتر رخ می دهد .تعداد کمتری از مراکز خرید وتجاری که نیاز خانوار ها هستند در معرض خطر قرار می گیرند و از طرفی تعداد مرگ و میر و آسیب دیدگی به حداقل می رسد .
مشاور شورای اسلامی شهرستان لارستان اظهار نمود: مفهوم تاب آوری ریشه در واژه لاتین (Resaliar)دارد که به صورت جهشی یا خیزش به سمت عقب ترجمه میگردد .
وی افزود بهتر است تاب آوری را چنین تعریف کنیم :معیاری از توانایی سیستم برای جذب تغییرات ،در حالیکه هنوز مقامت قبلی را دارد .
یادگار فرد؛ ویژگی تاب آوری شهری در شهر لار را به شرح زیر تشریح نمود:
طرح تاب آور در نقاط حادثه خیز در شهرهای لارستان اولاً توانایی تحمل شک ها و ضربه ها را دارد از یک خطر به گونه ای که ان خطر ها تبدیل به سانحه نگردند .(احتمال شکست را کاهش دهند ).
دوما :امکان و فرصت برای تغییر و‌پذیرش پس از سانحه (بنابراین زمان مورد نیاز برای بهبودی همچنین مقدار آسیب پذیری را کاهش دهد ).
شهرهای لارستان نیازمند طرح تاب آوری است زیرا:
۱-در برابر نیروهای حاصل از مخاطرات خم می شوند
۲-ساختمان های کمتری باید واژگون شوند
۳-خانوارها و مشاغل کمتری در معرض خطر قرار می گیرند .
۴-تلفات و جراحت های کمتری باید وجود داشته باشد
۵-اختلال ارتباطی و ناهماهنگی کمتری باید به وقوع بپیوندد
۶-ارتباط و تمرکز زدایی از خصوصیات این شهرهاست
۷-شبکه های اقتصادی و اجتماعی و همانند انها در سطح شهر به خوبی توضیح شده باشند .
در تجربه شهر لار تقریبا در حال حاضر همه به این نکته رسیده اند که اگر مدیریت و برنامه به همراه طرح وجود داشته باشد می تواند مبنای هماهنگی عملکرد ها باشد .مکانیزم اصلی در جهت بهبود مدیریت محلی و ایجاد یک سیستم مدیریت شهری واحد تهیه طرح های شهری به همراه برنامه قبل از حادثه است .
ایشان در پایان پیشنهاد نمود، کمیته یا تیمی در شهرداری ها جهت پیشگیری و رفع خطر از مناطق و ساختمان های مستعد تخریب قبل از وقوع حوادث طبیعی (سیل ،زلزله، بادهای شدید و…)به عنوان نظارت بر ساختمان های فرسوده محلات شهری در بافت و نقاط حادثه خیز تشکیل و فعالیت مستمر خود را آغاز کند.