در کمال تعجب مدیر و رییس جلسه با یک ساعت تأخیر به جلسه رسید و علت را نبود سرویس اداره برای حضورش دانست، بدون اینکه جانشین یا فردی برای جلسه معین دارد.

آینه فارس:  دوست عزیزی تماس گرفتند و دعوت کردند تا برای جلسه ای با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب در اداره کلی حاضر شوم، با خوشحالی پذیرفته و مشتاقانه در جلسه حاضر شدم. حضوری که باعث شد تا بدانم که بزرگترین مانع تحقق گام دوم انقلاب، همین جلسات است.

مانعی که در حال ظلم به همه دغدغه مندی های جریان انقلاب است. در کمال تعجب مدیر و رییس جلسه با یک ساعت تأخیر به جلسه رسید و علت را نبود سرویس اداره برای حضورش دانست، بدون اینکه جانشین یا فردی برای جلسه معین دارد. مدعوین که همگی از اساتید دانشگاه و فعالان مطرح فرهنگی بودند، بدون آنکه بدانند باید چکار کنند و اصلا برای چه اینجا هستند و باید چه بگویند و چکار کنند. برای اینکه بیکار نباشند، خود شروع به سخن گفتن کردند و هر کس چیزی گفت تا بیکار نباشیم!!

ناراحتی اینجا بود که مشخص شد، قبلاً جلسه ای بوده و مدیران با تاخیر رسیده به جلسه خود از محتوا و ساختار جلسه پیش اطلاع چندانی نداشته و در همان جلسه اختلاف خود را نشان دادند. ای کاش آقای استاندار محترم فارس که در جلسه بیان شد دغدغه بیانیه گام دوم انقلاب دارد و دبیرخانه ای برای آن ایجاد کرده، برای این دغدغه مقدسش خودش هم که شده، جلوی این تلاش ها را بگیرد، چون این شیوه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب آنهم به اسم اسم دبیرخانه، توهینی آشکار و ظلمی مضاعف به انقلاب و رهبر آن است.

دکتر سید محسن هاشمی