در ساعت ۹:۴۵ شاخص کل بورس با رشد ۸۹۲ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۲۸۵ هزار و ۵۱ واحدی قرار گرفت

به گزارش پایگاه خبری آینه فارس، شاخص کل بورس تهران، امروز شنبه (۲۳ بهمن) در ابتدای معاملات با رشد ۸۷۰ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۲۸۵ هزار واحدی قرار گرفت.

در ساعت ۹:۴۵ شاخص کل بورس با رشد ۸۹۲ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۲۸۵ هزار و ۵۱ واحدی قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۵۲۶ واحدی در ارتفاع ۳۲۶ هزار و ۷۷۴ واحدی قرار گرفت.

سه نماد وبملت، ومعادن و فملی بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس داشته اند. کاما نیز پرتراکنش‌ترین ترین نماد این دقایق بازار است. شاخص فرابورس نیز با رشد ۳ واحد در ارتفاع ۱۷ هزار و ۵۸۷ واحدی قرار گرفت. فزر، فرابورس و توسن سه نماد پرتراکنش این دقایق فرابورس است.

در ساعت ۱۰:۵۰ شاخص کل بورس با رشد هزار و ۶۴۳ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۲۸۵ هزار و ۸۰۳ واحدی قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۳۷۲ واحد در ارتفاع ۳۲۶ هزار و ۹۸۰ واحدی قرار گرفت.

سه نماد ومعادن، فارس و فملی بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس تا به اکنون داشته اند. شاخص کل فرابورس نیز با رشد ۱۹ واحد در ارتفاع ۱۷ هزار و ۶۰۰ واحدی قرار گرفت.

در ساعت ۱۲:۱۰ شاخص کل بورس با رشد ۷۳۹ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۲۸۴ هزار و ۸۹۹ واحدی قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۴۶۲ واحدی در ارتفاع ۳۲۶ هزار و ۷۱۱ واحدی قرار گرفت.

سه نماد فارس، فملی و ومعادن بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس داشته اند. خپارس نیز پرتراکنش‌ترین نماد این دقایق بازار است. شاخص کل فرابورس نیز با رشد ۸ واحد در ارتفاع ۱۷ هزار و ۵۸۹ واحدی قرار گرفت.

سه نماد شراز، تجلی و زاگرس بیشترین تاثیر را بر شاخص فرابورس داشته اند. فزر نیز پرتراکنش‌ترین نماد این دقایق بازار است. در این دقایق ۷۱ نماد در صف خرید و ۹۹ نماد در صف فروش هستند.

انتهای پیام