شهرداری شیراز گفت: وظیفه شهرداری و شورای شهر این است که از حقوق و مطالبه مردم دفاع کند و درآمد های شهرداری را در جایی که مطالبه عمومی مردم است باید هزینه شود.

شهردار کلان شهر شیراز در پاسخ به سوال خبرنگار آینه فارس در خصوص رها سازی المان های وروی شهرشیراز طبق آنچه در نقشه اولیه بوده است، ابرازداشت: المان ورودی بلوار خلیج فارس به عنوان نمونه ای از اهمیت دادن به ورودی های شهر است و با توجه به هزینه بالای تملک زمین اطراف وجود دارد عملا هیچ طرحی را نمی‌شود در ورودی ها اجرا کرد.
اصنافی ادامه داد: جهت رفع تملک ها باید درآمد شهرداری نسبت به هزینه ها بالانس شود و شاهد آن بوده‌ایم که پروژه ای را برنامه ریزی شده و به عنوان مثال اجرای پروژه ۲۰ میلیارد هزینه بربوده اما تملک زمین‌های اطراف ۱۰۰ میلیارد می باشد لذا با ارقام نجومی املاک به نظر میرسد که باید با توجه به وضعیت موجود بهینه سازی کرد و اگر نیاز به طراحی و ساخت المان جدید یا بازسازی در ورودی شهر شیراز باشد، عملا نیازمند هزینه های بالایی است که اولیت های بالاتری در شهر وجود دارد که مد نظر است اما اولویت فعلی شهرداری نیست.

آمادگی شهرداری در کمک به دستگاه‌ها جهت ساماندهی همراهان بیمار دربلوارهای شهر
شهردار شیراز در پاسخ به سوال دیگر خبرنگارآینه فارس مبنی بر ساماندهی همراهان بیمار دربلوار زند شیراز و مکان های مشابه با توجه به قطب پزشکی بودن شهر شیراز ابزار داشت: شهر شیراز دارای ظرفیت پزشکی و گردشگری است و متولی امر بیمارستان‌ها به عهده علوم پزشکی است که شهرداری شیراز در جلسه با استاندار فارس هم جهت همکاری با دستگاه‌های متولی از جمله علوم پزشکی، اداره اوقاف و امورخیریه اعلام امادگی کرده است.

از حقوق شهروندان در استفاده از دوچرخه بی دود دفاع خواهیم کرد
اصنافی در پاسخ به سوال سوم خبرنگار آینه فارس در خصوص ادامه کار دوچرخه های بی دود با رقم های فعلی و نجومی، ابراز داشت: اشکالاتی در قرارداد مالی این شرکت وجود دارد که در مرحله رسیدگی است.
وی با اشاره به اینکه قطعا برای بی دود پیوست فرهنگی تعریف خواهد شد، افزود: از حقوق شهروندان در استفاده از این شبکه دفاع خواهیم کرد زیرا خود شرکت بی دود به تعهدات در خصوص تعداد دوچرخه ها و ایستگاه هایی که قرار بوده در شبکه قرار گیرد عمل نکرده است و اکنون در مرحله ارزیابی و رسیدگی است.