اداره کل هواشناسی فارس :بیشترین میزان بارندگی سامانه بارشی اخیر با ۱۳۸ میلی متر در نورآباد به ثبت رسیده است

به گزارش پایگاه خبری آینه فارس ، اداره کل هواشناسی فارس میزان بارش سامانه اخیر از ۲۴ دی ماه تا ظهر امروز ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه را اعلام کرد.
بیشترین میزان بارندگی سامانه بارشی اخیر با ۱۳۸ میلی متر در نورآباد به ثبت رسیده است.
همچنین در اردکان ۱۳۰، زرین دشت ۱۰۳، فورگ داراب ۸۷ و جهرم ۸۶ و ۴ دهم میلی متر باران باریده است.
در شیراز هم در این مدت ۳۵ میلی متر باران بارید.

میزان بارش باران در مناطق مختلف استان به شرح زیر است: