سخنگوی کانون سهام دامداران عدالت در پاسخ به این سوال که مرحله دوم ثبت نام جاماندگان سهام عدالت بالاخره چه زمانی اجرایی می شود، گفت: به دلیل پیچیدگی های کار، اعلام زمان دقیق برای آن وجود ندارد

خبر جدید درباره سهام عدالت / مرحله دوم ثبت نام جاماندگان چه زمانی انجام می شود؟!

سخنگوی کانون سهام دامداران عدالت در پاسخ به این سوال که مرحله دوم ثبت نام جاماندگان سهام عدالت بالاخره چه زمانی اجرایی می شود، گفت: به دلیل پیچیدگی های کار، اعلام زمان دقیق برای آن وجود ندارد.

اکبر حیدری سخنگوی کانون سهام دامداران عدالت گفت: آمار ۲۰ میلیونی از جاماندگان که الان گفته می شود، اشاره ضمنی شده و این آمار دقیق نیست و برآوردی است. به هر حال در اینکه افرادی بودند که مشمول سهام عدالت بودند اما در فرایند شناسایی جاماندند شکی نیست اما آمار نهایی باید توسط دستگاه های مسئول اعلام شود. 

وی در پاسخ به این سوال که مرحله دوم ثبت نام جاماندگان سهام عدالت بالاخره چه زمانی اجرایی می شود، گفت: به دلیل پیچیدگی های کار، اعلام زمان دقیق برای آن وجود ندارد