مهندس سید احسان اصنافی شهردار شیراز با صدور حکمی قاسم حسن‌پور فرد را به سمت سرپرست اداره کل امور حقوقی شهرداری شیراز منصوب کرد.

به گزارش آینه فارس، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز، در حکم صادره از سوی مهندس سید احسان اصنافی به قاسم حسن‌پور فرد بر مواردی همچون بررسی حقوقی قراردادهای داخلی و خارجی مرتبط با شهرداری و اظهار نظر حقوقی در خصوص رعایت یا عدم رعایت ضوابط و موازین قانونی، نظارت بر طرح دعاوی و دفاع از حقوق شهرداری و پاسخگویی به کلیه دعاوی و شکایات مطرح شده علیه شهرداری در مراجع قضایی و غیر قضایی، نظارت بر نحوه ابلاغ احکام و اطلاعیه های صادره از طرف شهرداری و مراجع قانونیو معرفی متخلفین و مستنکفین از مقررات شهرداری به مراجع ذی ربط و … تاکید شده است.

مشاوره در انعقاد قراردادها و تنظیم متون حقوقی مختلف، پاسخگویی به معضلات حقوقی شهرداری، پاسخ به استعلامات مطروحه از سوی حوزه های مختلف شهرداری، ارایه پیشنهاد درخصوص طرح ها و لوایح ارایه شده به شورای اسلامی شهر شیراز، رسیدگی به اختلاف نظرهای حقوقی و … از دیگر مواردی است که شهردار شیراز بر آنها تاکید کرده است.

لازم به ذکر است که پیش از این محمدرضا غلباش مدیر کل حقوقی شهرداری شیراز بود.