شهرنشینی و چگونگی زندگی مردم ریشه در رفتار اجتماعی آن ها داشته که برگرفته از فرهنگ خاص زمان و مکان خود می باشد

فعالیت های اجتماعی دارای اهمیت بالایی ست زیرا حرکت های مثبت و منفی اجتماع درون شهرها تاثیر مستقیمی بر کل شهر و سیستم حکومتی دارد . شهرخانه ی بزرگی ست که پدید آورنده ی توازن آرامش و سکون در انسان می باشد که به انسجام طبیعی و دستاورد رابطه ی ناخوداگاه انسانی در اثر انس زیاد با طبیعت بروز و به یک وحدت می انجامد . شناخت برخی اجزای سازنده ی کشف نشد ه. باعث احساس غریبانه بودن شهر و شهروند با فضای اطرافش می شود که برای ارتفابخشیدن به سطح کیفی آن علاوه بر فراهم اوردن فضای آرام و دلپذیر به زیبایی و چشم انداز بودن محیط نیز می افزاید. طراحی فضاهای شهری با محوریت روانشناسی باعث زیبا سازی و درک شرایط حسی – روانی و شناخت روانشناسی اجتماعی افراد مختلفی ست که در فضا حضور دارند تا شهر به عنصری پویا و زنده تبدیل شود .

فضاهای باز شهری (خارج از ساختمانهای خصوصی) بستر ارتباطات و تعاملات اجتماعی شهروندان را ارتقا می دهد. فضاهای مطلوب شهری امکان حضور بیشتر شهروندان در فضا را فراهم می آورد.
مطالعات روانشناسانه محیط زیست نشان می‌دهد که چگونه طراحی یک شهر می‌تواند بر رفتار انسان‌ها تأثیر بگذارد و آن‌ها را در مسیر اتخاذ سبک زندگی شادتر قرار دهد علاوه بر این مشارکت روانشناسان در طراحی‌های شهری، به برنامه‌ریزان کمک می‌کند که بهتر برای انتخاب رنگ، روشنایی، مواد و سایر عناصر مرتبط با روان انسان تصمیم بگیرند. ، مدیران شهری می توانند در طراحی های شهرها بمنظور بهبود سلامت شهروندان از طراحی های مناسب با اقشار مختلف جامعه منجمله کودکان، زنان و افراد سالمند ، رفاه روانی تمام اعضای جامعه تأمین نمایند.

نقش روانشناسی محیط در طراحی شهر

چنانچه مدیران شهری، علوم اجتماعی را با طراحی مناطق پیوند دهند، آنگاه مکان‌هایی با محوریت مردم ایجاد خواهد شد که در آن‌ها، میزان رضایت شهری در بالاترین حد خود قرارخواهد گرفت. ایجاد طراحی شهری برای بهبود هر چه بیشتر وضعیت روانی مشتریان در نظر گرفته شده است و شهروندان تنها با قدم زدن در آن نشاط اجتماعی را تجربه می‌کنند.

کارشناس ارشد حقوق کاظم قبادی سعدی