با رها شدن ۳۰ میلیون متر مکعب آب از سد درود زن، بخشی از حقابه ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب بزودی به تالاب می‌رسد و کام این دریاچه اندکی تر می‌شود

رها سازی ۳۰ میلیون متر مکعب حقابه در مسیر بختگان

با رها شدن ۳۰ میلیون متر مکعب آب از سد درود زن، بخشی از حقابه ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب بزودی به تالاب می‌رسد و کام این دریاچه اندکی تر می‌شود.

با موافقت و دستور محمد هادی ایمانیه استاندار فارس ۳۰ میلیون متر مکعب حقابه بختگان در مسیر این تالاب رها گردید و تالاب بختگان طی چند روز آینده با رسیدن بخشی از حقابه لب تر می‌کند.

رها شدن ۳۰ میلیون متر مکعب حقابه تالاب بختگان از سد درودزن موجی از خوشحالی برای ساکنان اطراف و حاشیه تالاب بختگان در شهرستان های در مسیر این تالاب ایجاد کرده است.

محمود رضایی کوچی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس در مراسم رها سازی حقابه که با حضور فرمانداران شهرستان‌ها و مسوولان شرکت آب منطقه ای فارس ترتیب یافت گفت: رهاسازی آب نه تنها موضوعی زیست محیطی محسوب می شود بلکه مطالبه مردمی است.

معاون استاندار فارس گفت: موضوع رهاسازی آب سد درودزن موضوعی زیست محیطی بوده و نقش ویژه ای در توازن بخشی محیط زیست دارد.

به گفته رضایی کوچی، شاید برخی مخالف رهاسازی آب برای احیای تالاب باشند اما رهاسازی آب نقش ویژه ای در بهبود شرایط زیست محیطی داشته و می‌تواند عاملی برای بهبود وضعیت زیست محیطی در مناطق پایین دست باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس ادامه داد: نباید فراموش کرد که احیا تالاب‌ها در جامعه از جمله مهم‌ترین موضوعاتی است که می‌تواند اثرگذاری بلند مدت بر مسائل زیست محیطی داشته باشد از این رو رهاسازی حق آبه تالاب‌ها می‌تواند این هدف را قابل دستیابی کند