جانشین فرمانده انتظامی استان فارس از رفع تصرف ۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی به ارزش ۶۵۰ میلیارد ریال در ۲ روستای گچی و سلطان آباد شهرستان شیراز خبر داد

به گزارش آینه فارس ،سردار یوسف ملک زاده گفت در پی وصول یک فقره حکم قضائی به منظور رفع تصرف از اراضی دو روستای گچی و سلطان آباد برابر تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی باغی و کشاورزی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار گرفت.
این مقام ارشد انتظامی استان افزود: مأموران انتظامی شهرستان شیراز به همراه نمایندگان جهاد کشاورزی، امور اراضی و شهرداری به مکان‌های مورد نظر اعزام و نسبت به رفع تصرف ۱۵۲ قطعه کاربری غیرمجاز به مساحت ۳۰ هکتار که توسط افراد سودجو تغییر کاربری شده بود، اقدام کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه در این خصوص ۳۰ هکتار از اراضی رفع تصرف و به حالت اولیه برگردانده شد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش زمین‌های مذکور را ۶۵۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.
سردار ملک زاده با بیان اینکه در این خصوص ۲۵ نفر از افراد متخلف که با راه بندان و سنگ پرانی به سمت مأموران مجری طرح، قصد ممانعت از اجرای حکم را داشتند دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند