بارش‌های اخیر ۹۰ میلیون مترمکعب آب به سد‌های استان فارس اضافه کرد.

سیاوش بدری مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای فارس با اشاره به افزایش چشمگیر بارش‌ها در استان، گفت: سد‌های استان فارس با توجه به بارش‌های اخیر ۹۳ میلیون متر مکعب نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش حجم داشته‌اند.

سیاوش بدری گفت: بارندگی‌های امسال در منطقه غرب و شمال غرب استان فارس به نسبت بیشتر بود و کمترین بارندگی‌ها در جنوب شرق استان اتفاق افتاد که سامانه بارشی اخیر مقداری از این اختلافات پراکندگی بارش را جبران کرد.

او با بیان این که سامانه بارشی اخیر وضعیت نسبتاً مطلوبی از ذخایر آب ایجاد کرده است، گفت: درست است که سامانه‌های اخیر وضعیت نسبتاً مطلوبی از ذخایر آب را ایجاد کرده، اما به این معنا نیست که خشکسالی را پشت سر گذاشته ایم، لذا از مردم خوب استان خواهشمندم در تمامی مصارف به خصوص بخش شرب و بخش کشاورزی بهینه مصرف کردن را در برنامه خود قرار دهند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای فارس گفت: هم اکنون میانگین بارش‌های فارس ۱۸۰ میلیون مترمکعب است.

بدری گفت: ۹ سد در سطح استان فارس با گنجایش ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون متر مکعب وجود دارد که تاکنون یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب در این سد‌ها ذخیره شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای فارس گفت: با بارش‌های اخیر ۹۳ میلیون مترمکعب به حجم سد‌های استان اضافه شده است.