معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: اردیبهشت تعداد بیماران خارجی بستری در فارس هزار و ٣ نفر بود که نشان دهنده رشد ۵ و نیم برابری جذب گردشگران سلامت است.

دکتر مهرداد شریفی گفت: بیش از هزار و ٣٧٨ گردشگر سلامت از ابتدای امسال برای دریافت خدمات سلامت وارد شیراز شدند که این تعداد در مدت مشابه پارسال ١٨٣ نفر بود و رشد ۵ و نیم برابری را نشان می‌دهد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: پارسال ١٠ هزار گردشگر سلامت با سفر به فارس خدمات درمانی دریافت کردند.

او گفت: ساماندهی گردشگران سلامت بیشتر در بخش خصوصی بوده در حالی که ١٠ مرکز دولتی استان هم در حال تجهیز و جذب گردشگران سلامت هستند.

به گفته این مقام مسئول سامانه گردشگری سلامت در استان فارس تدوین شده و این سامانه در ١٠ روز آینده به بهره برداری رسیده تا به عنوان بانک جامع گردشگری سلامت در استان فارس مورد استفاده قرار بگیرد.

دکتر شریفی معتقد است که نبود بیمه‌های بین المللی مشکل اساسی در گردشگری سلامت است، از این رو اگر بتوان این نوع بیمه را در فارس فعال کرد شاهد جذب دو برابری گردشگران سلامت خواهیم بود.