واکسیناسیون دانش آموزان با راه‌اندازی ۴مرکز تجمیعی در شیراز سرعت بیشتری گرفت

به گزارش پایگاه خبری آینه فارس، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیرازگفت: با همکاری آموزش و پرورش فارس، مرکز مرکز واکسیناسیون ناحیه ۱ آموزش و پرورش شیراز در دبیرستان بهشتی واقع در خیابان محلاتی، مرکز واکسیناسیون ناحیه ۲ آموزش و پرورش شیراز در مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز واقع در بلوار نیایش، مرکز واکسیناسیون ناحیه ۳ در دبیرستان خرد واقع در بلوار مدرس و مرکز واکسیناسیون ناحیه ۴ در دبیرستان دستغیب واقع در بلوار سیبویه به واکسیناسیون دانش آموزان اختصاص یافته است.

دکتر عبدالرسول همتی با بیان اینکه با وجود راه اندازی این چهار مرکز تزریق واکسن کرونا به گروه سنی ۱۲تا۱۸ سال در دیگر مراکز واکسیناسیون استان همچنان در حال انجام است افزود: هدف از راه اندازی این مراکز تسریع در روند واکسیناسیون دانش آموزان و فراهم کردن زمینه آموزش‌های حضوری بر اساس مصوبه ستاد ملی و تصمیم وزارت آموزش و پرورش است.

وی افزود: به تایید وزارت بهداشت به دانش آموزان ۱۲تا۱۸ سال واکسن سینوفارم در دو دوز با فاصله یک ماه تزریق می شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این که هم اکنون ۶۶ونیم درصد از دانش آموزان استان فارس دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند افزود: ۳۱۰هزار نفر از دانش آموزان استان واجد شرایط دریافت واکسن کرونا هستند که تا کنون ۲۰۶هزار نفر از این گروه هدف برای تزریق واکسن مراجعه کرده اند.

د‌کتر همتی گفت: با توجه به بازگشایی قریب الوقوع مدارس، ضروری است برای دست یابی به ایمنی مطلوب در برابر ویروس کرونا، دانش آموزان، والدین، کادر مدرسه و کارکنان بوفه و سرویس مدارس واکسن کرونا را دریافت کنند