مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست فارس از دستگیری ۲ هزار و ۳ نفر متخلف مرتبط با تخلفات محیط زیستی سال ۹۹ در استان خبر داد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آینه فارس ، حمید ظهرابی گفت: در طول سال ۹۹ در صید غیر مجاز آبزیان ۹ هزار و ۶۲ مورد صید غیرمجاز را کشف شد.

وی با اشاره به اینکه در این سال ۴۶۹ شکارچی قبل از اقدام به شکار دستگیر شده است، اظهارداشت: ۲۳۷ سلاح غیر مجاز و ۹۴۸ سلاح مجاز که برای تخلف شکار به کار رفته بود، کشف و ضبط شد.

مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست فارس با بیان این که ۱۹ مورد سلاح جنگی کشف شده است، اضافه کرد: ۱۲ هزار ادوات و وسایل شکار کشف و ضبط شده و در مجموع ۲ هزار و سه نفر متخلف مرتبط با تخلفات محیط زیستی در فارس در طول سال ۹۹ دستگیر شده که ۲۰ درصد رشد داشته است