مهرداد نیساری عضو منتخب شورای اسلامی ششم شهر نسبت به برخی قراردادها، مناقصات ومزایده های

به گزارش آینه فارس، مهرداد نیساری عضو منتخب شورای اسلامی شهر با بیان مطلب فوق افزود: اخبار واطلاعاتی به دستمان رسیده است مبنی بر اینکه شهرداری و مدیریت فعلی شهرداری برخی از قراردادها، مناقصات ومزایده هایی که در حال انجام دارد منافع و مصالح شهر را در نظر نگرفته است و با شتابزدگی خاصی در حال انجام برخی از امورات است که این موارد مدیریت شهری آینده را با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد کرد و شبهات منفی را در اذهان مردم شهر متبادر می کند.

وی افزود: شورای جدید شهر فسا ضمن تشکر از شورای شهر فعلی و شهردار محترم این انتظار را دارند که پروژه ها، قراردادها و طرح هایی که نیاز به زمان و هزینه بالایی دارد را از دستور کار خارج نموده تا مدیریت جدید شهری و شورای شهر منتخب مردم با بررسی و نیازسنجی دقیقتر نسبت به تصویب و انجام آن اقدام نمایند.
عضو منتخب شورای اسلامی شهر فسا اضافه کرد: بدون شک اعضای شورای ششم با رسالتی که در راستای پاسخگویی به مردم و دفاع از بیت المال بر عهده دارد. به محض رسمیت، نسبت به بررسی قرار دادها و کلیه اموراتی که بار مالی بالایی را داشته اقدام خواهند نمود و در صورتی که تضییع حقی در بیت المال، منافع و مصالح شهر رخ داده باشد اقدامات مقتضی را انجام خواهد داد.