عضو شورای شهر شیراز گفت: هنجارشکنی برخی نوجوانان و جوانان بیانگر کم کاری و تعلل مسئولان در ایجاد و تقویت زیرساخت‌های تربیتی و آموزشی بوده است.

افسانه خانم خواست خدایی در نطق قبل از دستور جلسه علنی شورای شهر شیراز گفت: مسئله حجاب و عفت عمومی از مهمترین مباحث زیرساختی یک کشور اسلامی است که باید مسئولان و متولیان توجه ویژه به آن داشته باشند.

او گفت: اتفاق پیست اسکیت چمران اگرچه باعث ناراحتی و نگرانی مردم، مسئولان شد، اما فراموش نکنیم که به فرمایش حاج قاسم این دختران و پسران فرزندان ما و خانواده ما هستند و باید با دلسوزی و محبت و کار فرهنگی زیرساختی شبانه روزی آن‌ها را به سمت خیر و نیکی دعوت و راهنمایی کنیم.

این عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: اگر این نوجوانان و جوانان رفتار‌های هنجار شکنانه‌ای از خود نشان دادند بیانگر کم کاری و تعلل ما و بقیه مسئولان در زمینه‌های فرهنگی و زیرساخت‌های تربیتی، آموزشی و ورزشی بوده و هست.

خواست خدایی گفت: در این جایگاه از عمومی مردم و خانواده شهداء عذرخواهی کرده و حلالیت می‌طلبم، بنابراین به سهم خود در همین مکان خودم و دیگر مسئوولین این شهر را به انجام وظایف تعریف شده و قانونی در مصوبات ۸۲۰ و ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی دعوت می‌کنم.

این عضو شورای شهر شیراز گفت: امروز برخورد با هنجارشکنی‌ها در زمینه حجاب و عفاف یک مطالبه مردمی و نهادینه‌سازی این فرهنگ به عنوان یکی از ضرورت‌ها و باور‌های دینی مستلزم برنامه ریزی صحیح در سه حوزه فرد، خانواده و جامعه و تکلیف شرعی و قانونی همه ما مسئولان است.